TFF 1. Lig’in yabancı kuralı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak 1. Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantıda alınan kararlar, TFF’nin resmi internet sitesinden açıkladı. Alınan karara göre, 1. Lig’de 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk 3 sezonda A Takım listesine yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8’den 6’ya, takip eden iki sezonda da 5’e düşürülecek.
A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30’dan 26’ya düşürülecek. Kulüpler, A Takım listesine en az 20 Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu yazmak zorunda olacak.

Yerli akademilerden yetiştirilen oyuncu zorunluluğu

TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlardan bir diğerinde ise Kulüp A Takım listesine yazılacak A Milli Futbol Takımı’nda oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2’sinin, sonraki iki sezonda en az 3’ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilecek. Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak 5 sezonda da A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan 20 futbolcudan en az 5’inin yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilecek. 21 yaş ve altındaki A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan futbolcuların A Takım listesine yazılmaksızın müsabakalarda oynatılmasına imkan verilecek.

2024-2025 sezonundan başlamak üzere ilk 11’de müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilecek.

2024-2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren uygulanacak kararlar şöyle:

Madde 1 – 1. Lig Futbolcu Uygunluğu
1- Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 2024 – 2025, 2025 – 2026 ve 2026 – 2027 sezonlarında en fazla 6 futbolcu, 2027 – 2028 ve 2028 – 2029 sezonlarında ise en fazla 5 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirebilirler.
2- 2024 – 2025, 2025 – 2026 ve 2026 – 2027 sezonlarında 6’dan, 2027 – 2028, 2028 – 2029 sezonlarında ise 5’den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.
3 – Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.
4 – Kulüpler, 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş (2025 – 2026 sezonunda 01.01.2005, 2026 – 2007 sezonunda 01.01.2006, 2027 – 2028 sezonunda 01.01.2007, 2028 – 2029 sezonunda 01.01.2008 olarak uygulanacaktır) Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.

Madde 2 – A Takım Listesi
1 – Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır:
a) A Takım Listesi en fazla 26 futbolcudan oluşur.
b) A Takım Listesinde yer alacak en az 20 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Bununla birlikte listeye yazılmasına izin verilen yabancı uyruklu futbolcular dışında A Takım Listesine yazılacak tüm futbolcuların yukarıdaki 1. maddenin 3. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olması zorunludur.
Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular bakımından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.
Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ve Türkiye Genç Milli Takımlarının herhangi bir yaş kategorisinin en az bir resmi müsabakasında oynamış olmaları koşulu ile bu kapsamda listeye yazılabilirler.
c) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 20 futbolcudan 2024 – 2025, 2025 – 2026 ve 2026 – 2027 Sezonlarında en az 2’sinin, 2027 – 2028 ve 2028 – 2029 Sezonlarında ise en az 3’ünün 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünün akademisinde tescilli olarak yetişmiş olması zorunludur.
d) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 20 futbolcudan en az 5’inin, 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay Federasyonumuza kayıtlı diğer kulüplerin akademisinde tescilli olarak yetişmiş olması zorunludur.
e) Kulüpler, A Takım Listesine yurt içi veya yurt dışındaki kulüplerde yetişmiş yukarıda belirtilen futbolcular dışında Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 2024 – 2025, 2025 – 2026 ve 2026 – 2027 sezonlarında en fazla 13, 2027 – 2028, 2028 – 2029 sezonlarında ise en fazla 13 futbolcu yazabilirler.
f) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az ikisinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur.
g) Kulübün “b”, “c”, “d” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır. h) Yukarıda “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.

Madde 3 – A Takım Listesinin TFF’ye sunulması
1 – Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz etmek zorundadır.
2 – A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından 24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir.
3 – A Takım Listesinin, ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.
4 – İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.
5 – İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.
6 – A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.
7 – A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin verilmez.

Madde 4 – Müsabaka İsim Listesi
1 – Müsabaka İsim Listesi en fazla 21 futbolcudan oluşur.
2 – Kulüpler, 2024 – 2025 Sezonunda Müsabaka İsim Listesine;
a) A Takım Listelerinde yazılı futbolcularını,
b) A Takım Listesine yazmadıkları 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş (Sonraki sezonlarda sırasıyla 01.01/2005, 2006, 2007 ve 2008 olarak güncellenecektir.) Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunmaları koşulu ile, tescilli profesyonel futbolcuları ile, aynı şartlara sahip son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile amatör futbolcularını,
c) 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş (Sonraki sezonlarda sırasıyla 01.01/2005, 2006, 2007 ve 2008 olarak güncellenecektir.) olmaları koşuluyla 15 yaşından itibaren kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay süreyle kulüpte tescili bulunan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı profesyonel futbolcularını, yazabilirler.
d) Müsabaka isim listesinde ilk onbirde müsabakaya başlayan kadroda 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş (Sonraki sezonlarda sırasıyla 01.01/2003, 2004, 2005 ve 2006 olarak güncellenecektir.) en az 1 Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunludur. Bu futbolcunun müsabakadan ihraç edilmesi hariç, sahada en az 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur.
e) Müsabakanın ikinci devresinde yapılacak oyuncu değişiklikleri açısından sahada müsabakaya devam eden kadroda 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş en az 1 futbolcu koşulu uygulanmaz.
f) Yukarıdaki düzenlemelerin ihlali halinde Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx