2004’ten sonra ilk kez uygulanacak! Enflasyon düzeltmesinin ayrıntıları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik yapılacak enflasyon düzeltmesinin detayları belirlendi.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle 2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerinin usul ve esasları belirlendi.

EN SON 2004’TE UYGULANDI

En son yapılan enflasyon düzeltmesi, kanunda öngörülen şartların sağlandığı 2003 ve 2004 yıllarında uygulanmış ve 2021 takvim yılı 4. geçici vergi dönem sonuna kadar şartların gerçekleşmemesi nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapılmamıştı.

31 Aralık 2021 tarihli mali tablolardan itibaren uygulamaya başlayacak sistem, Bakanlığa gelen talepler çerçevesinde 2023 sonuna ertelenmişti.

Erteleme için yayımlanan düzenleme çerçevesinde bu yıl sonunda mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

Söz konusu uygulamaya, bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoları, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin 2024’te biten hesap dönemi sonuna ait bilançolarını ve bilançonun aktif ve pasifinde yer alan parasal olmayan kıymetleri kapsayacak. Parasal kıymetlerde ise uygulamaya tabi olmayacak.

2023 hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar veya zarar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

GELECEK YILLARDA YAPILACAK ENFLASYON DÜZELTMESİ

2024 yılı ve takip eden yıllarda geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere, gerekli şartların varlığına bağlı olarak enflasyon düzeltmesi yapılacak, yapılan düzeltmeden kaynaklı kar veya zararlar dönem kazancının tespitinde göz önünde bulundurulacak.

Banka ve finans kurumları ise geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapacak ancak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar veya zararlarını dönem kazancının tespitinde değerlendirmeyecek.

Mükelleflerce, 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2023 tarihlerinde maddi duran varlıklar, menkul kıymetler ve stoklar gibi kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutularak yapılacak enflasyon değerlenmesi sonucu oluşan önemli tutarlardaki farklar geçmiş yıl karlarına aktarılacak ve bu karlar vergilendirilmeyecek.

Bu değerler, 1 Ocak 2024 hesap döneminin başlangıç değeri olarak dikkate alınacak ve bilançoların gerçek durumuna getirilmiş olacak. 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan ve nispeten daha kısa süreli değerleme farkları ise kazancın tespitinde dikkate alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx