Yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2022 yılı kıdem tazminatı...

Yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2022 yılı kıdem tazminatı…

1 yıllık çalışana 30 günlük brüt maaşı üzerinden kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatının tavanı, yıllara göre değişiklik gösterir. Asgari ücrete göre belirlenen kıdem tazminatının tavanı, 2022 yılında neredeyse 13 bin TL’ye dayandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

2021’de 8 bin 651,62 TL’ye yükseltilen kıdem tazminatının tavanı, 2022 yılı asgari ücretin artmasıyla birlikte 12 bin 976 TL’ye ulaştı.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Çalıştığı bir işyerinde en az 1 senelik kıdemi olan ve iş sözleşmesini haklı sebepe dayanarak fesheden ya da iş sözleşmesi işveren tarafından İş Kanunu’nun Madde 25/2’de, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’’ başlıklı maddede sayılan nedenlerden birine dayanmadan feshedilen işçi, kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı hesaplamasında, belirtilen asgari süre, aynı işverenin aynı ya da değişik işyerlerinde sürekli ya da aralıklı çalışma süreleri toplamı esas alınarak hesap edilir. İşyerinin intikali ya da devri veya başka bir işverene geçmesi, sonucunu değiştirmez. Kamu kuruluşlarında çalışanların hizmet süreleri de birleştirilir.

İşçinin çalıştığı iş yerinde her 1 senelik çalışma süresi karşılığında brüt ve giydirilmiş maaşı olarak hesaplanan kıdem tazminatı, işçiye çalıştığı her bir yıla karşılık 30 günlük brüt ve giydirilmiş ücreti kadar bir ödeme yapılması gerekir.

Tazminat miktarı hesaplanırken son brüt ücret kavramı karşımıza çıkar. Son brüt ücret kavramı, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücret hak ettiği en son net ücretinin gelir vergisi, SGK primi vb. kesintilerinin yapılmamış hâlini belirtir.

İlk başta bu brüt ücretin bulunması gerekir. Ardından da bu brüt ücrete işçiye her ay düzenli bir şekilde yapılan diğer ödemeler ve yan haklar da dâhil edilir. Bu ekleme işlemine giydirme denir. İşçiye ödenen bu ücret eklerinin kıdem tazminatının hesabında son brüt ücrete dâhil edilebilmesi için süreklilik arz etmesi yani her ay düzenli bir şekilde işçiye ödenmesi gerekir. Görüldüğü gibi kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, İş Kanunu Madde 32’de belirtilen, işçiye emeği karşılığı verilen ücretler dışında para ya da para ile ölçülebilir nitelikteki yapılan yardımlar da dikkate alınır. Aşağıda sayılan yan hakların her ay düzenli bir şekilde ödenmesi kararlaştırılmışsa kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacağı söylenebilir.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Çalışan kendi talebiyle ayrılırsa, kıdem tazminatını alamaz.Çalışan, işveren tarafından işten çıkarılmalı.1 seneden az çalışanlar kıdem tazminatı alamaz.Çalışan işyerinde 1 sene çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanır.Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabilir.Erkeklerde askerlik sebebiyle, kadınlarda evlilik sebebiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.