Ruh sağlığı insan hakkı

Ruh sağlığının bireyin yaşamından ve toplumsal yapıdan bağımsız değerlendirmenin mümkün olmadığını söyleyen uzmanlar disiplinler arası işbirliğinin önemine değiniyor. HAZIRLAYAN: Hande Gazey-Pınar Yüksek Ruh sağlığı, ruhsal hastalık,...